Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

 
 

Úcta k starším

 
   Dňa 26.10.2013 sa jedálni pri obecnom úrade uskutočnilo posedenie s dôchodcami, ktoré bolo organizované obcou Hatalov.

Na úvod prítomných privítal starosta obce. S kultúrnym programom vystúpili FS Hatalovčan, deti z materskej školy a deti zo základnej školy Hatalov. Svojim vystúpením potešili milovníkov folklóru aj „Chlopi zo Žipova. Po kultúrnom programe bolo prítomným dôchodcom podané pohostenie a občerstvenie. Príjemné popoludnie ďalej pokračovalo v družnej debate.

    

.

 

Späť

                                                                                                                                                     Aktualizované 30. 10. 2013 Igor23