Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Obecný úrad

 
Úradné hodiny

Úradná tabuľa

Obecné noviny

Slobodný prístup k informáciám

Nakladanie s odpadmi
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Úradná tabuľa

 

30.10.2017     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

   

     Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje svojím zákazníkom že dňa 15. novembra 2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

.... viac


24.10.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu ZŠ s MŠ pre materskú školu Hatalov

 

 

.... viac


09.10.2017    

 

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hatalov   

 

PRÍLOHY K VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Hatalov   


16.03.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu ZŠ s MŠ pre materskú školu Hatalov

 

 

.... viac


16.03.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Hatalov

 

 

.... viac


04.01.2017    Výberové konanie

 

         

Obec Hatalov

 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Hatalov

 

.... viac


03.01.2017    

 

         

 

 

     Rozpočet obce na rok 2017

 

 

 

.... viac


16.12.2016   Návrh rozpočtu obce na rok 2017

 

 

 

        Návrh rozpočtu príjem - podielove dane  

       Návrh rozpočtu výdaj    

 

 


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od č. d. 109 - 149, 231, 232.     


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od Hatalov 125, ČOM: 0000431709, EIC: 24ZVS0000014866Y, Hatalov 236, ČOM: 0000370315, EIC: 24ZVS 00000450261.     


15.02.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hatalov

 

 

.... viac


24.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

28. 29. septembra

 

v časti obce od č. d. 1 - 22, 196 - 220 a 251

 

 odstávka bude v čase od 07:10 hod. do 16:00 hod.


17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

9. septembra 2015

 

od č.d. 1 - 22, č.d. 195 - 220, a č.d. 251  a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.

17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

8. septembra 2015

 

-        od č.d. 22 - 43, č.d. 70 - 109, č.d. 149 – 180, č.d 185 - 195 a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.

 

 Odberné miesta  Hatalov 1,  Hatalov 2 a Hatalov 71 a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.


17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

7. septembra 2015

 

- od č.d. 1 -22, č.d. 195 -220, č.d. 251 a to v čase od 08:10 hod. do 16:30 hod.

- od č.d. 149- 180, od č.d. 70 – 109 a to v čase od 07:20 hod. do 17:30 hod. 

 Odberné miesta  Hatalov 1 a  Hatalov 2 a to v čase od 07:20 hod. do 17:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

Časť obce Hatalov od č. d. 149 – 180, č.d. 70 - 109

                    

2. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

3. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

4. septembra 2015 od 07:20 hod. do 16:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

Hatalov 1 Hatalov, ČOM: 0000399760, EIC: 24ZVS00000689212

Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0001371374,

EIC: 24ZVS0000 6993964      

                    

2. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

3. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

4. septembra 2015 od 07:20 hod. do 16:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov od č.d. 44 -67

                           

28. augusta 2015 od 08:30 hod. do 15:30 hod.


     
03.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov odberné miesto Hatalov 125 a Hatalov 236,

 č. d. 129 až 149     

                                  

26. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

 

27. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.


03.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov odberné miesto Hatalov 71, č. d. 22 až 43,

č. d 185 až 195

                                  

24. augusta 2015 od 08:20 hod. do 17:30 hod.

 

25. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.


31.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov od č. d. 1 -109, č. d. 159 – 219, 251

odberné miesta Hatalov 2, Hatalov 185, Hatalov71

                           

21. augusta 2015 od 07:00 hod. do 16:00 hod.


30.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov : časť obce Hatalov od č. d. 1 - 43, č. d. 186 – 220, 251

 17. augusta 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.


28.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov : odberné miesto Hatalov 1 a 2, č. d. 70 až 109,

č. d. 149 až 180

 

27. júla 2015 od 09:00 hod. do 17:30 hod.

 

28. júla 2015 od 08:10 hod. do 17:30 hod.

 

29. júla 2015 od 08:10 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 1 až 20, 195 až 220 a 251

12. augusta 2015 od 8:20 hod. do 16:30 hod.

13. augusta 2015 od 7:40 hod. do 18:00 hod.

14. augusta 2015 od 8:10 hod. do 17:30 hod.

23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 70 až 109, 149 až 180

oder. miesta Hatalov 1 a Hatalov 2

 

10. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

11. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

12. augusta 2015 od 07:30 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 44 až 67

 

4. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

5. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

6. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: odb. miesto Hatalov71,

č. d. 22 až 43, 185 až 195

 

30. júla 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.

 

31. júla 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.

 

3. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.


10.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č.d. 1 až 20, 196 až 220 a 251

- 13. júla 2015 09:00 hod do 17:30 hod     

- 14. júla 2015 od 08:10 hod do 17:30 hod     


01.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- 22. júla 2015 10:30 hod do 17:30 hod     

- 23. júla a 24. júla 2015 od 9:00 hod do 17:30 hod     

..... viac


30.06.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- od 06. júla do 10. júla 2015 6:40 hod do 17:30 hod     

- 17. júla a 20. júla 2015 od 9:30 hod do 18:00 hod     


08.06.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- 29. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 29. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 30. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 30. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 01. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 01. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 02. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 03. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     


15.8.2014   Oznámenie

 

          

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

.... viac


8.8.2014   Oznámenie zámeru

 

          Predaj pozemku - Osobitný zreteľ

.... viac


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 30. 10. 2017 Igor23