Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Obec

 

História obce

Symboly obce

Kronika obce
Mapa
Rozvoj obce
Projekty
Mikroregión "Laborecká niva"
Granty a nadácie
Správa cintorína
Praktický lekár
Slovenská pošta
Ubytovanie
Služby
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Projekty

 

Podané žiadosti:

 

- Revitalizácia obecného parku

Žiadané od  MŽP SR – 10/2015

Požadovaná suma – 5000 eur

Schválená suma – 4 724,25 eur 

 

- Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov

Žiadané od  Poľnohospodárskej platobnej agentúry – 2/2016

       Požadovaná suma – 120 426,58 eur

       Schválená suma – 99 152,25 eur 

 

- Zvýšenie energetickej náročnosti verejnej budovy – kultúrny dom

Žiadané od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – 5/2017

Požadovaná suma – 218 811,77 eur

Schválená suma – nie je rozhodnuté

 

- Rozšírenie a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Žiadané od Ministerstva vnútra SR – 8/2017

Požadovaná suma - 30 000 eur

Schválená suma – 30 000 eur

 

- Rekonštrukcia futbalovej šatne

Žiadané od Slovenského futbalového zväzu – 1/2018

Požadovaná suma – 15 000 eur

Schválená suma – 10 000 eur

 

- Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v kultúrnom dome

Žiadané od Ministerstva financií SR – 2/2018

Požadovaní suma – 13 500 eur

Schválená suma  - nerozhodnuté

 

Projekty financované obcou:
 

- Miestna komunikácia – Hatalov

Celková  suma prác – 54 002,83 eur

 

- Rekonštrukcia  miestnych chodníkov  - 2. časť

Rozpočtované náklady – 94 583,06 eur

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 16. 03. 2018 Igor23