Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

 

Rekonštrukcia priestorov posilňovne v budove OcÚ

 
   V suteréne  budovy  nášho OcÚ  v týchto dňoch prebieha veľká rekonštrukcia  priestorov posilňovne. Nadšenci posilňovania – hatalovská mládež  si svojpomocne s materiálnou podporov obce opravuje priestory v suteréne obecného úradu, ktoré slúžili a aj naďalej  budú slúžiť ako posilňovňa.  Práce sú zamerané na opravu stien (odstránenie vlhkosti, oprava omietok stien, vymaľovanie, natretie radiátorov, obrúsenie a natretie posilňovacieho náradia  ako aj ďalšie práce). Na záberoch je vidieť len niekoľko nadšencov, ale prác sa ich zúčastňuje oveľa viac,  čo je až prekvapujúce.
.

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 05. 09. 2012 Igor23