Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Obec

 

História obce

Symboly obce

Kronika obce
Mapa
Rozvoj obce
Projekty
Mikroregión "Laborecká niva"
Granty a nadácie
Správa cintorína
Praktický lekár
Slovenská pošta
Ubytovanie
Služby
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   História obce

 

     Hatalov leží uprostred Východoslovenskej nížiny, na vale Laborca, v nadmorskej výške okolo 103 m. Na poli medzi Hatalovom a Žbincami sa našiel črep slovienskej keramiky z 9.-10. storočia. Prvá písomná správa o Hatalove je z roku 1326.

Hatalov zapisovali od 14. storočia pravidelne pod názvom Gatal, od 16. storočia Gataly, zriedkavejšie v stotožňujúcom spojení tohto názvu s názvom Nižný Žbiniec.

Názov Gatal bol pôvodným slovenským názvom, nepochybne totožným s osobným menom, ktorý vznikol pred 12. storočím, teda pod zmenou hlásky g na h v slovenčine. Maďarizovaný názov zachoval tvar ešte s literou g.

Stotožňovanie názvu Hatalova s názvom Nižné Žbince svedčí o tom, že hatalovské sídlisko založili neskôr ako žbinské, lebo Žbince až v 16. storočí výnimočne pomenúvali názvom Vyšné Žbince.

    Z archeologických, jazykovedných prameňov vyplýva, že hatalovské sídlisko jestvovalo pred 12.storočím, možno už v 9.-10. storočí.

Počas väčšiny 14. storočia Hatalov vlastnili šľachtici z rodu Ákoš, ktorým patrili aj blízke Pozdišovce. V 15. až 17. storočí Hatalov patril miestnym zemanom.

V Hatalove postavili kostol pravdepodobne v 15. alebo 16. storočí. Dokázateľne jestvoval na prelome 16. a 17. storočia, ako aj na prelome 17. a 18. storočia, kedy v ňom pôsobili kazatelia evanjelickej reformovanej cirkvi. Kostol bol zbúraný.

Hatalovské sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v roku 1567 zdanené od troch a v roku 1582 od piatich port. V roku 1600 malo sídlisko 16 obývaných poddanských domov, jednu - dve kúrie tamojších zemanov, kostol, faru, školu.

Na prelome 16. a 17. storočia bol Hatalov stredne veľkou dedinou s poddanským, zemianským i farským obyvateľstvom.

   V 17. storočí hatalovské sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich, čo sa výrazne prejavovalo aj v znižovaní ich zdanenia. V roku 1610 zdanili sedliakov aj želiarov spolu od jednej porty, v roku 1635 len sedliakov od 0,75 porty.

V druhej polovici 17. a začiatkom 18. storočia obyvatelia sídlisko opúšťali a vymierali. V období okolo rokov 1715 až 1720 dedina Hatalov nejestvovala.

 

                         Uličný, F: Dejiny osídlenia Užskej župy

 

   Obec ma na základe archívnych údajov, ktoré získala z archívu v Maďarsku,  doklad v ktorom sa uvádza, že osada sa spomína v roku 1278, keď bola majetkom zemana Gothala. Patrila viacerým zemanom.

Obec sa zaoberala poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Zapojili sa do roľníckeho povstania v roku 1831. V 19. až 20. storočí vlastnili tunajšie majetky a liehovar Widderovci. Od 19. storočia bol v prevádzke parný mlyn. Z roku 1864 pochádza aj obecná pečať s motívom, ktorý vierohodne vystihuje samotný charakter obce.

 

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 02. 03. 2018 Igor23