Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Samospráva

 

Obecné zastupiteľstvo

Komisie

Uznesenia OZ

Zápisnice OZ
Stavebný úrad
Školský úrad
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


  Komisie

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

                        Ing. Ján Vajda - predseda komisie

                        Členmi komisie poslanci OZ:  Ing. Ján Ihnát, 

                                                               Peter Kováč, 

                                                               Mgr. Jana  Pajtášová Paľová

                                                               Ing. Danka Paľová

                                                               Stanislav Pollák

                                                               PaedDr. Viera Vajsová

 

Finančná komisia :     PaedDr. Viera Vajsová -  predseda komisie

                               Ing. Ján Vajda – člen komisie

                               Mgr. Jana Pajtášová Paľová– členka komisie

                               p. Iveta Ihnátová – členka komisie

 
 

Inventarizačná komisia:  Ing. Ján Ihnát -  predseda komisie

                                     Stanislav Pollák – člen komisie

                                     Peter Kováč – člen komisie

 
 

Komisia na ochranu verejného  poriadku a vybavovania sťažností a petícií

                                               Peter  Kováč  - predseda komisie

                                               Mgr. Ján Ivan – člen komisie

                                               Peter Vyšin – člen komisie

 

Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport

                                                  Mgr. Jana Pajtášová Paľová – predseda komisie

                                                  Ing. Ján Vajda  - člen komisie

                                                  Mgr. Erika Vagaská – členka komisie

                                                  PaedDr. Viera Vajsová – členka

                                                  Ing. Ján Ihnát

 

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 19. 03. 2015 Igor23