Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Organizácie

 

ZŠ s MŠ Hatalov

OFK Hatalov

PZ Jazvec Hatalov

Aktuality

Oznamy

Fotogaléria

História

SZZP Hatalov
Folklórna skupina Hatalovčan
Cirkev
Darts Team Hatalov
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


  PZ Jazvec Hatalov:

 

Názov združenia: Poľovnícke združenie „JAZVEC“ Hatalov

 

Sídlo: Hatalov, okres Michalovce

 

Vznik PZ:

 

     PZ Jazvec Hatalov vzniklo odčlenením od PZ Jarabica Lastomír, okr. Michalovce. Odčlenenie zariadili Andrej Ignác a Michal Leško, obidvaja z Hatalova (už nežijú), ktorí boli členmi aj funkcionármi PZ Jarabica Lastomír.   23. 3. 1967 schválil Odbor poľnohospodárstva lesného a vodného hospodárstva pri okresnom národnom výbore v Michalovciach „Vzorové stanovy PZ Jazvec Hatalov“. Tieto stanovy podpísali zakladajúci členovia: Andrej Ignác, Michal Leško a Ján Rudľovský z Hatalova, Jan Bodnár zo Sliepkoviec, Andrej Tkáč a Andrej Medvec zo Žbiniec. Tak vzniklo – bolo založené naše PZ.

 

Súčasnosť PZ:

 

V súčasnosti má PZ Jazvec Hatalov 18 členov, 5 členný výbor a 1 kontrolóra.

 

Výbor:

 

Predseda PZ –                  Ing. Jaroslav Pado

Poľovnícky hospodár –    Michal Rudľovský

Finančný hospodár –       Vladimír Tirpák

Tajomník a strelecký referent –        Bc. Ondrej Rudľovský

Kynologický a osvetový referent -    Ing. Ján Ďuriš

 

 

KontrolórIng. Gabriel Németh

 

     Od roku 2019 má PZ uzatvorenú šiestu Nájomnú zmluvu na 10 rokov (do r. 2029)  na celkovú výmeru 2071 hektárov, z ktorých je 1978 ha poľnohospodárskej pôdy, 71 ha lesa a 22 ha vodnej plochy (potok Duša a priľahlé kanály).

Poľovný revír sa nachádza v poľovníckej oblasti s malou zverou – MIX Zemplínska

Hlavné druhy zveri:

-           zajac poľný – normovaný kmeňový stav (NKS) – 460 kusov

-           bažant – NKS 220 kusov

-           srnčia zver – NKS 58 kusov. 

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 10. 03. 2019 Igor23