Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Organizácie

 

ZŠ s MŠ Hatalov

OFK Hatalov

PZ Jazvec Hatalov

Aktuality

Oznamy

Fotogaléria

História

SZZP Hatalov
Folklórna skupina Hatalovčan
Cirkev
Darts Team Hatalov
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


  PZ Jazvec Hatalov:

 

Názov združenia: Poľovnícke združenie „JAZVEC“ Hatalov

 

Sídlo: Hatalov, okres Michalovce

 

Vznik PZ:

 

     PZ Jazvec Hatalov vzniklo odčlenením od PZ Jarabica Lastomír, okr. Michalovce. Odčlenenie zariadili Andrej Ignác a Michal Leško, obidvaja z Hatalova (už nežijú), ktorí boli členmi aj funkcionármi PZ Jarabica Lastomír.   23. 3. 1967 schválil Odbor poľnohospodárstva lesného a vodného hospodárstva pri okresnom národnom výbore v Michalovciach „Vzorové stanovy PZ Jazvec Hatalov“. Tieto stanovy podpísali zakladajúci členovia: Andrej Ignác, Michal Leško a Ján Rudľovský z Hatalova, Jan Bodnár zo Sliepkoviec, Andrej Tkáč a Andrej Medvec zo Žbiniec. Tak vzniklo – bolo založené naše PZ.

 

Súčasnosť PZ:

 

V súčasnosti má PZ Jazvec Hatalov 21 členov, 7 členný výbor a 3 člennú dozornú radu.

 

Výbor:

 

Predseda PZ –                 Jaroslav Paľo (od r. 2012) – rodák z Hatalova

Poľovnícky hospodár –   Ing. Ladislav Paľo (od r. 1996) zo Žbiniec

Finančný hospodár –       Ing. Jaroslav Pado

Tajomník –                      Ing. Gabriel Nemeth

Kultúrny referent –         Ján Ďuriš

Strelecký referent –        Ing. Ján Paľo

Kynologický referent -    Miloš Mitrík

 

Dozorná rada: 

 

Predseda – Michal Rudľovský ml.

                   Michal Rudľovský st.

                   Ing. Stanislav Leško

 

     Od roku 2009 má PZ uzatvorenú piatu Nájomnú zmluvu na 10 rokov (do r. 2018)  na celkovú výmeru 2071 hektárov, z ktorých je 1978 ha poľnohospodárskej pôdy, 71 ha lesa a 22 ha vodnej plochy (potok Duša a priľahlé kanály).

Poľovný revír sa nachádza v poľovníckej oblasti s malou zverou – MIX Zemplínska

Hlavné druhy zveri:

-           zajac poľný – normovaný kmeňový stav (NKS) – 460 kusov

-           bažant – NKS 220 kusov

-           srnčia zver – NKS 58 kusov. 

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 01. 09. 2015 Igor23