Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

 

Slávnostné vítanie nových občiankov

 
   Dňa 17. júna 2012 sa v priestoroch zasadacej miestnosti obecného úradu zišli mladé rodinky so svojimi maličkými ratolesťami na  Slávnosti vítania nových občiankov,  narodených v našej obci, do života. Po slávnostnom príhovore pána starostu a krátkom kultúrnom programe sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a detičkám boli odovzdané malé darčeky spolu s pamätným listom.
.

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 28. 06. 2012 Igor23