Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012

 
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Archív 2020  

     

 

            Od 27.10.2020 až do odvolania BUDÚ STRÁNKOVÉ HODINY

OBECNÉHO ÚRADU  V HATALOVE upravené:

Pondelok:    8.00 hod.– 12.00 hod.

Utorok:         8.00 hod.– 12.00 hod.

Streda:          8.00 hod.– 12.00 hod. a 13.00 – 15.30 hod.

Štvrtok:        nestránkový deň

Piatok:          8.00 hod.– 12.00 hod.

 

 Vladimír Kováč, v. r. starosta obce


30.12.2020   Zasielanie hlásení z obecného rozhlasu formou SMS správy

 

Obyvatelia obce Hatalov, ktorí majú záujem o zasielanie hlásení z obecného rozhlasu formou sms správ cez mobilný telefón sa o tejto možnosti môžu informovať priamo na obecnom úrade, resp. na tel. čísle 056/6493284 alebo e-mailom na obec.hatalov@mail.com.Pre jednu domácnosť je možné nahlásiť len jedno telefónne číslo, na ktoré budú zasielané sms správy.28.12.2020     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

        Aktuálny program bohoslužieb na 2. vianočný  týždeň od 28.12.2020 do 03.01.2021

 

 

 

 

.... viac


28.12.2020    

 

 

 

 

Kalendár zberu odpadov na rok 2021  

 

 

 

 

.... viac


28.12.2020    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 03.12.2020 o 08:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


26.11.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 02.12.2020 t.j. stredu 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


23.11.2020     Zmena  webovej stránky obce

 

     Nová webová stránka sa nachádza na adrese www.hatalov.sk. Keďže sa zmenila doména, tak funguje súčasne aj pôvodná webová stránka www.obechatalov.sk - do 13.3.2021, kedy expiruje doména obechatalov.sk.


18.11.2020    

 

   

 

      

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

.... viac


16.11.2020    

 

         

Návrh rozpočtu na rok 2021    

 


16.11.2020    

 

   

 

 

 

       

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA HATALOV

 

 

 

 

.... viac


13.11.2020    

 

   

 

      

 

     Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hatalov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

 

.... viac


Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Hatalov

 

Miesto testovania: Kultúrny dom v obci Hatalov, č.184

Dátum testovania:   sobota 7.11.2020 a nedeľa 8.11.2020

Čas testovania:

08:00 hod. – 12:00 hod.        12:00 hod. – 12:45 hod. - prestávka

12:45 hod. – 17:00 hod.        17:00 hod. – 17:30 hod. - prestávka

17:30 hod. – 20:00 hod.

 

Čo si treba k testovaniu doniesť:

         Občania nad 15 rokov – občiansky preukaz

         Osoby od 10 – 15 rokov – preukaz poistenca

 

Všetci občania: svoje tel. číslo (mobil, resp. pevná linka) – je potrebné nahlásiť pri registrácii.

 

ODPORÚČANIA k organizácii testovania:

7.11.2020  –  sobota

od 08:00 hod.  – 12:00 hod.   súpisné čísla:       1 – 84

od 12:45 hod. – 17:00 hod.    súpisné čísla:       85 – 140

 

8.11.2020  - nedeľa

od 08:00 hod.  – 12:00 hod.   súpisné čísla:       141 - 200

od 12:45 hod. – 17:00 hod.    súpisné čísla:       201 – 253

 

Ak Vám ponúkané možnosti nevyhovujú, testovania sa môžete zúčastniť v inom čase.

 

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0908 985 645, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.


23.10.2020    

 

           

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020

 

 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 

....viac


23.10.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

           

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 678 z 22.10.2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky, zvolávam zasadnutie poslancov OZ v Hatalove, ktoré sa uskutoční

 

dňa 27.10.2020 (t.j utorok) od 06.00 hod. do 20.00 hod.

 

....viac


21.10.2020    

 

   

 

       Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

 

 

.... viac


13.10.2020    

 

   

 

      

Sčítanie domov a bytov prebieha v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

 

 

.... viac


13.10.2020    

 

   

 

       Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

 

 

.... viac


12.10.2020    

 

   

       

Farský infolist 18-2020 Farnosť sv. Anny

 

 

.... viac


06.10.2020    

 

   

 

      

     „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

 

.... viac


01.10.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


29.09.2020    

 

   

 

      

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

.... viac


10.09.2020     Pozvánka

 

   

 

    

  

     OZ Medzi riekami Vás srdečne pozýva na 4. cyklistickú túru –  Spoznaj svoj región na bicykli. 

 

 

....viac


26.08.2020     Pozvánka

 

 

Obecný futbalový klub Hatalov a Obec Hatalov Vás pozývajú na exhibičný futbalový zápas „Valal - Zamajir“. Stretnutie sa odohrá v sobotu 31. augusta 2020 o 16:30 hod. na futbalovom ihrisku v Hatalove.

Po futbalovom zápase bude posedenie spojené s pohostením a občerstvením  pre všetkých aktívnych účastníkov.

... viac


21.07.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


10.07.2020    

 

 

 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

„Multifunkčné ihrisko 33,0 x 18,0 m s umelým trávnikom a mantinelmi“

   

 

 

.... viac


29.06.2020    

 

           

 

 

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

 

 

....viac


22.06.2020     Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

    

V Ý Z V A na predkladanie ponúk

 

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)  Multifunkčné ihrisko 33,0 x 18,0 m s umelým trávnikom a mantinelmi   

 

Multifunkčné ihrisko Hatalov - krycí list rozpočtu  

Celková situácia  

Spodná stavba  

Pôdorys  

Čiarovanie  

Pohľady

Sprievodná správa  

Súhrnná správa  

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 : Zmluva o dielo   


18.06.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 23.06.2020 t.j. utorok 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


08.06.2020    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2019“  

 

 


04.06.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


26.05.2020    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ  Hatalov

 

 

.... viac


26.05.2020    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  MŠ Hatalov

 

 

.... viac


22.05.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 27.05.2020 t.j. stredu o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


18.05.2020     O Z N A M !!!

 

 

 

 

    „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027“

 

 

 

..... viac


15.05.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov

    

     Agromaš s.r.o., IČO 36191558 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

     Agrokombinát MI, a.s., IČO: 36187038 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 23.05.2020  v sobotu o 09:00 hod. v reštaurácií IDEA na adrese Hollého 60, 071401 Michalovce.

..... viac


08.05.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

27. máj 2020 od 12:00 h do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č.d. 109 - 125, 127 - 149, 231, 232, 253 a parcela č. 1171/10:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

.... viac


08.05.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

27. máj 2020 od 12:00 h do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 125 Hatalov, ČOM: 0000431709, EIC: 24ZVS0000014866Y Hatalov 236 Hatalov, ČOM: 0000370315, EIC: 24ZVS0000045026I:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

.... viac


17.04.2020     O Z N A M !!!

 

 

 

 

    Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Hatalov konaného dňa 16.04.2020 o 13:00 hod. na obecnom úrade v Hatalove

 

 

 

..... viac07.04.2020   M I M O R I A D N Y O Z N A M !!!

 

 

Na základe nariadenia samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava na vnútroštátnych linkách

od 10. apríla až do 13. apríla 2020 úplne pozastavená !!!

Prosíme cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie na našej stránke www. arriva.sk

 

Ďakujeme za pochopenie ARRIVA

..... viac


07.04.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


07.04.2020     OZNAM !!!

 

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a zboru v Michalovciach

Vyhlasuje

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch

v územnom obvode Michalovce a Sobrance,

od 6. apríla 2020 o 12:00 hod. - do odvolania

 

..... viac


02.04.2020     Seniori, sme tu pre Vás !!!

 

 

  

     Informácie  určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV.

 

 

..... viac


30.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


26.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


20.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

 

..... viac


18.03.2020     OZNAM !!!

 

    

      Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

 

.... viac


18.03.2020     OZNAM !!!

 

     „Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“.


17.03.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov

    

     Agromaš s.r.o., IČO 36191558 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

     Agrokombinát MI, a.s., IČO: 36187038 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2020  v pondelok o 09:00 hod. v reštaurácií IDEA na adrese Hollého 60, 071401 Michalovce.

..... viac


16.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

..... viac


13.03.2020   Informácie pre občanov - COVID-19

 

Vážení občania, 

 

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 zverejňujeme dôležité informácie zverejnené na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva: nájdete tu !

 

Call centrá: 

- Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach -

0918 389 841

 

Dôležité informácie: 

Koronavírus  

Koronavírus modrý leták  

Koronavírus odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov  


13.03.2020   O Z N A M !!!

 

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020    


13.03.2020   O Z N A M !!!

 

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR o mimoriadnych školských prázdninách

 od 13.3.2020 do 27.3.2020,

budú premávať autobusové spoje ako počas školských prázdnin odo dňa : 13.3.2020

 

ARRIVA Michalovce a.s.


12.03.2020    

 

  

 

   

     Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

 

 

 

..... viac


10.03.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

 

  

     ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia § 48 ods. 4 pís. d) zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

..... viac


02.03.2020     Informácie pre voliča

 

   

 

       

     Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Hatalov

 

 

 

....viac


28.02.2020     Oznámenie o uložení písomnosti

 

    

     Obec Hatalov v súlade s §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie poštovej zásielky ORPZ-VT-ODI2-10/2020-SD  od OR PZ Vranov nad Topľou pre adresáta

  

Marek Ondičko, r. 1978

 

             Uvedená zásielka bude uložená po dobu pätnástich dní od vyvesenia oznámenia na Obecnom úrade v Hatalove, kde si ju môžete prevziať v čase úradných hodín.   


26.02.2020     Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 odst. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2019 pre obec Hatalov je 14,556 %.

Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2021 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1:  

Príloha č. 2:  


24.02.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 26.02.2020 o 08:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


18.02.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 27.02.2020 t.j. štvrtok o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


17.02.2020    

 

   

       

Farský infolist 3-2020 Farnosť sv. Anny

 

 

.... viac


11.02.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o., Rázusová 1, Košice - mestská časť Juh 04001 IČO: 50 560 611, Konanie menom spoločnosti: Alexander Bröstl, konateľ

 

ako oprávnený zástupca vlastníkov vlastniacich viac ako 1/3-inu poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, uznanom rozhodnutí bývalého Okresného úradu v Michalovciach OPPaLH, č. 98/00208-ST zo dňa 06.04.1998, v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 19.02.2020 o 09:00 hod. v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi na adrese: Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves

..... viac


11.02.2020     O Z N A M !!!

 

        Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil oznámenie o strategickom dokumente

 

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

V Hatalove, dňa 11.2.2020

Vyvesené od : 11.2.2020  do   11.3.2020


03.02.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


27.01.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

3. marca 2020 od 08:40 h do 13:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 22, 251, 196 - 220 s parcela č. 173/94

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


20.01.2020   Pozvánka !!!

 

   

 

 

     17. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 25.01.2020 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

  

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

Komunálny odpad 2021

 

                                                                                                                                                     Aktualizované: 03. 01. 2021