Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Archív 2018 

     


31.12.2018   Pozvánka !!!

 

   

 

 

 

 

     16. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 05.01.2019 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

 

21.12.2018    

 

 

 

      Rozpočet obce na rok 2019  

 

 


15.12.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.12.2018 t.j. štvrtok o 17:00 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


03.12.2018   Návrh rozpočtu obce na rok 2019

 

 

 

        Návrh rozpočtu  

 

 


03.12.2018    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov      


03.12.2018    

 

        Dodatok č. 1 k všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2012

 

o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


27.11.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 04.12.2018 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


23.11.2018     Pošta Hatalov - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

 

   

       

     Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.12.2018 bude na Pošte Hatalov realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

 

 

....viac


12.11.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

    Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018    


08.11.2018    Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov

 

   

 

     „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

 

 

....viac


16.10.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

     Zoznam registrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Hatalov   

 

     Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hatalove    


05.10.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 10.10.2018 t.j. stredu o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


29.09.2018    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 04.10.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac10.09.2018     Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

   

 

 

  

     Regionálne združenie obcí Laborecká Niva so sídlom v Budkovciach realizuje projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva

 

 

....viac


10.09.2018     Pozvánka

 

   

 

    

  

     OZ Medzi riekami Vás srdečne pozýva na 2. cyklistickú túru –  Spoznaj svoj región na bicykli. 

 

 

....viac


09.09.2018     Pozvánka

 

 

 

Obecný futbalový klub Hatalov a obec Hatalov Vás pozývajú na exhibičný futbalový zápas internacionálov „Valal-Zamajir“. Stretnutie sa odohrá v sobotu 15. septembra 2018 o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Hatalove.

 

....viac


05.09.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola starostom obce vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Hatalove pre voľby do orgánov samosprávy obce Hatalov v roku 2018:

 

 

....viac


28.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Obec Hatalov zverejňuje svoju e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

 

 

 

....viac10.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


08.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

    OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


31.07.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

22. augusta 2018  od 07:10 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č.d. 22 po č.d. 67, od č.d. 70 po 107, od č.d. 150 po 171, od.č.d. 173 po 195,  a č.d. 229, 230, č.d.233, č.d. 249, od č.d. 1 po č.d. 21, od č.d. 196 po č.d. 220 a č.d. 251  a na odberných miestach Hatalov 1, Hatalov 2, Hatalov 185 a Hatalov 71

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 
21.07.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

   

  

Informácie pre voliča

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

 

....viac


14.07.2018    „U Kerce husočky pašeme“

 

    Tento rok sa dňa 17. júna 2018 na našom amfiteátri  konal detský folklórny festival s názvom „U Kerce husočky pašeme“. V programe sa predstavili“

·          FS Vánok z Veľkých Kapušian,

·          DFS Harčarik z Pozdišoviec,

·          FS Viničiar zo Sobraniec, ktorý d prevádzala ľudová  hudba Magočki,

·          FS Fodrička z Hatalova.

 

     V sólovom speve sa predstavili Lenka a Monika Pavlovové a Jakub Paľo.  Program moderovala Stefánia Turyová.

.... foto


02.07.2018     Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

   

 

 

  

     Regionálne združenie obcí Laborecká Niva so sídlom v Budkovciach realizuje projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva

 

 

....viac


21.06.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.06.2018 t.j. stredu o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


14.06.2018   Pozvánka

 

         na Detský folklórny festival v obci Hatalov s názvom

„V Kerce husočky pašeme“

sa uskutoční 17. júna 2018 o 15:00 hod. na obecnom amfiteátri.

 

 

Účinkujúci: FS Vánok, DFS Harčarik, FS Viničiar, FS Fodrička, Lenka Pavlovová , Jakub Paľo

 

 


12.06.2018    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2017“  

 

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "obec"   

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "ZŠ s MŠ"   

 

 


28.05.2018    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 01.06.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


23.05.2018     OZNAM !!!

 

         Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce  žiada obecné úrady okresu Michalovce patriace do rozšírenej nárazníkovej zóny  afrického moru ošípaných – územie južne od medzinárodnej cesty E 50 o  s ú č i n n o s ť  pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti v zmysle § 16 ods.7 Zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a informovanie občanov v súvislosti s nebezpečenstvom zavlečenia a rozšírenia veľmi nebezpečnej nákazy ošípaných – Afrického moru ošípaných na územie Slovenskej republiky.  

Žiadosť o súčinnosť  

Leták  


23.05.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa 12.júna 2018  od 08:30 hod. do 14:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Hatalov okrem časti Ridzina.

 

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


16.05.2018    

 

           

 

     Nové zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hatalov

 

....viac


07.05.2018     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

    

   Aktuálny program bohoslužieb na 6.  veľkonočný týždeň od 07.05. do

13 .05.2018

 

 

 

 

....viac


03.05.2018     Pozvánka !!!

 

     Srdečne Vás pozývame na zápis detí do Materskej školy, ktorý sa uskutoční v čase od 1.5. 2018  do 31.5.2018 v priestoroch Materskej školy Hatalov.

.... viac


03.05.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje svojím zákazníkom, že dňa 10. mája 2018 bude v čase od 8:50 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach:

Hatalov č.d. 22 až 107, č.d. 150 až 185, č.d. 221, č.d. 229, č.d. 230, č.d. 233 a odberné miesta Hatalov 71, 1 a 2.

 

     Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 
16.03.2018    Rekonštrukcia futbalovej šatne

 

   

    Žiadané od Slovenského futbalového zväzu – 1/2018

Požadovaná suma – 15 000 eur

Schválená suma – 10 000 eur


06.03.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

   

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa 16. marca 2018  od 07:40 hod. do 11:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č. d. 109 až 133, od č. d. 135 až 149, č. d. 232 a č. d. 231

a na odberných miestach Hatalov 125 a Hatalov 236

 

     Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 
11.01.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 18.01.2018 t.j. štvrtok o 17,30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac02.01.2018   Pozvánka !!!

 

   

 

 

 

 

     15. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 13.01.2018 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

 

 

....viac


     
 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované