Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

 
 

Zápis detí do ZŠ

 
    Zápis sa uskutočnil 5. Februára 2014 v ZŠ a MŠ Hatalov.

Slávnostný zápis bol spestrený vystúpením žiakov ZŠ s MŠ ale aj vystúpením samotných predškolákov.

Už pri zápise ukázali svoje znalosti budúci prváci a to v úlohách, ktoré si pre nich hravou formou pripravili pedagógovia ZŠ s MŠ.

Zápisu sa zúčastnili aj niektorý rodičia budúcich prvákov.

    

.

 

Spä

                                                                                                                                                     Aktualizované 07. 02. 2014 Igor23