Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

 
 

Oslava MDŽ v našej obci

     Dňa 10. 03. 2013 sa v priestoroch našej obecnej jedálne konala oslava Medzinárodného dňa žien, ktorú organizoval Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Hatalove.  Prítomných privítala predsedníčka SZZP v Hatalove pani Buberová.    Muži odovzdali prítomným ženám kvet pri príležitosti ich sviatku.  Nechýbal ani bohatý  kultúrny program,  v ktorom sa predstavili  žiaci ZŠ s MŠ Hatalov a domáca FS Hatalovčan.

    

.

Späť

                                                                                                                                                     Aktualizované 14. 03. 2013 Igor23