Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Aktuality  

     


05.04.2021     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

        Aktuálny program bohoslužieb na Veľkonočnú nedeľu od 05.04.2021 do 11.04.2021

 

 

 

 

.... viac


22.03.2021     OZNÁMENIE !!!

 

   

 

 

 

        Začatie územného konania

 

 

 

 

.... viac


18.03.2021    

 

        

 

 

  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“

 

 

 

....viac


26.02.2021    Obnovenie prezenčnej formy vyučovania od 1. 3. 2021

 

    

     Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe aktuálneho COVID Automatu a odporúčaní RÚVZ sa v našej škole od 1. 3. 2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie na základnej škole v Hatalove. Podmienkou je, aby jeden zo zákonných zástupcov žiaka, mal negatívny test, nie starší ako 7 dní. Pri vstupe do školy budú poverení zamestnanci od rodičov žiadať tlačivo – Čestné vyhlásenie o bez infekčnosti, k nahliadnutiu výsledok Ag alebo PCR testu, prípadne potvrdenie od obvodného lekára o prekonaní ochorenia, alebo potvrdenie o očkovaní.

Z organizačných dôvodov, keďže budeme platnosť testov  kontrolovať každý pondelok, je VEĽMI DÔLEŽITÉ, aby ste sa nastavili na víkendové testovanie! Test má byť platný celý týždeň.  Rezervujte si termín na testovanie cez víkend.

 

     Žiadame rodičov o dodržiavanie daných pravidiel a postupov.   

Svojím správaním, konaním, prístupom nám buďte nápomocní. Ide o naše, ale aj o vaše zdravie a hlavne o zdravie našich najmilších, našich detí !

Čestné vyhlásenie Vám bude k dispozícii aj v škole, je dôležité, aby ste prvý deň žiaka odprevadili osobne.

Tlačivo zverejňujeme aj na stránke školy – Čestné vyhlásenie o bez infekčnosti


22.02.2021     Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

   

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2020 pre obec Hatalov je 17,081 %.

Obec Hatalov vyzýva obyvateľov obce k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov. Množstvo vyseparovaných odpadov ma priamy vplyv  na množstvo komunálnych odpadov uložených na skládke a na výšku poplatkov za uloženie.

V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

   Výpočet podľa zákona č. 329/2018 Z. z. za rok 2020  

   Príloha č. 1 k nariadeniu č. 330/2018 Z. z.   

 


18.02.2021     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 24.02.2021 t.j. stredu 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


09.02.2021    R O Z H O D N U T I E

 

    

 

 

 

O NEOBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA  na 1. stupni  Základnej školy, Hatalov 183

 

 

.... viac


05.02.2021    UPOZORNENIE !!!

 

Mimoriadny cestovný poriadok platný od 25.1.2021 platí do odvolania.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu nebudú niektoré školy v Košickom kraji otvárané ako to bolo mediálne prezentované.

 

Informácie : www.arriva.sk  (cestovné poriadky-prímestská preprava)

              resp. : www.cp.sk 

 

 

ARRIVA Michalovce a.s.


03.02.2021    Ohlasovňa pobytu Hatalov

 

     

 

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

 

 

.... viac


03.02.2021    Ohlasovňa pobytu Hatalov

 

     

 

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

 

 

....viac


 

            Od 27.10.2020 až do odvolania BUDÚ STRÁNKOVÉ HODINY

OBECNÉHO ÚRADU  V HATALOVE upravené:

Pondelok:    8.00 hod.– 12.00 hod.

Utorok:         8.00 hod.– 12.00 hod.

Streda:          8.00 hod.– 12.00 hod. a 13.00 – 15.30 hod.

Štvrtok:        nestránkový deň

Piatok:          8.00 hod.– 12.00 hod.

 

 Vladimír Kováč, v. r. starosta obce


01.02.2021    

 

 

 

 

Obec Hatalov

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hatalov , na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

 

....viac


26.01.2021    

 

 

 

 

 

     Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

 

 

 

 

....viac


25.01.2021    

 

 

 

 

     Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie

 

 

 

....viac


21.01.2021     Celoplošné testovanie (skríning) obyvateľov v obci Hatalov

 

          

Miesto testovania:   Kultúrny dom v obci Hatalov, č.184

Dátum testovania:   sobota - 23.1.2021

Čas testovania:        08:00 hod. – 14:00 hod.       

         Čo si treba k testovaniu doniesť:  - Občiansky preukaz

 

Všetci občania: svoje tel. číslo (mobil, resp. pevná linka) – je potrebné nahlásiť pri registrácii.

 

ODPORÚČANIA k organizácii testovania:

od 08:00 hod.  – 10:00 hod.   súpisné čísla:       1 – 84

od 10:00 hod.  – 12:00 hod.   súpisné čísla:       85 – 165

od 12:15 hod.  – 14:00 hod.   súpisné čísla:       166 – 253

 

Ak Vám ponúkané možnosti nevyhovujú, testovania sa môžete zúčastniť v inom čase alebo na iných mobilných odberových miestach zriadených za účelom testovania.

 

Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo 0908 985 645, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.


20.01.2021    

 

            UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 30 zo 17. januára 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 

....viac


13.01.2021    

 

            Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Plagát    

Leták    


12.01.2021    

 

           

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808

z 31. decembra2021

 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2021

 

....viac


30.12.2020   Zasielanie hlásení z obecného rozhlasu formou SMS správy

 

     Obyvatelia obce Hatalov, ktorí majú záujem o zasielanie hlásení z obecného rozhlasu formou sms správ cez mobilný telefón sa o tejto možnosti môžu informovať priamo na obecnom úrade, resp. na tel. čísle 056/6493284 alebo e-mailom na obec.hatalov@mail.com.Pre jednu domácnosť je možné nahlásiť len jedno telefónne číslo, na ktoré budú zasielané sms správy.28.12.2020    

 

 

 

 

Kalendár zberu odpadov na rok 2021  

 

 

 

 

.... viac


Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

Komunálny odpad 2021

 

                                                                                                                                                     Aktualizované: 09. 04. 2021